Kopij insturen - Trabant Club Nederland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Trabantkrant










Colofon

De trabantkrant is een uitgave van de Stichting Trabant Club Nederland en verschijnt vier keer per jaar.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Trabant Club Nederland.

Kopij kunt u sturen naar de redactie van de Trabantkrant doormiddel van het formulier wat hiernaast staat.

Het bestuur en de redactie behouden zich het recht voor ingezonden brieven en kopij te weigeren, te redigeren of in te korten en
zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden post.

Hoofdredactie: Bestuur TCN
Redactie:  Debby van Wijngaarden
Redactie:  Geertje Bijker
Opmaak:   Jacko Oort




 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu